زیان انباشته ۹ بانک به اندازه حجم اسکناس‌ها و سکه‌های در دست مردم است / عدم کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی

بر اساس گزارشی که ایرنا منتشر کرده است، در بین ۹ بانکی که زیان انباشته دارند، بانک سرمایه اول شده است. آخرین صورت مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد زیان انباشته این بانک، تا پایان خردادماه به هجده و نیم میلیارد تومان رسیده است. رتبه دوم نیز به بانک خصوصی‌شده تجارت با زیان انباشته‌ای بیش از ۱۱ هزار میلیارد متعلق است. بانک دی، صادرات، ایران‌زمین، پارسیان، پست‌بانک، اقتصاد نوین و گردشگری در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. اکنون زیان انباشته ۹ بانک به چندبرابر سرمایه‌شان رسیده است. شاید به‌همین دلیل برخی بانک‌ها می‌خواهند دارایی‌هایشان را دوباره ارزیابی کنند. با تورمی که در کشور داریم، ارزیابی دوباره دارایی‌ها، سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهد. فروش این اموال و دارایی‌های گران‌شده شاید بتواند بخشی از این زیان انباشته را جبران کند. . بانک‌های دولتی به یک موتور تولید زیان تبدیل‌ شده‌اند مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بانک‌ها را در مقابل ورشکستگی حفظ کند، وجود عامل نسبت ...

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات