راشا واحد فناور برتر هفته

راشا واحد فناور برتر هفته

با افتخار پارک علم و فناوری کرمانشاه شرکت توسعه ارتباطات راشا را بعنوان فناور برتر هفته معرفی می کند
www.rashasoft.ir

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات