بازدید از شرکت های مرکز رشد و شرکت های متقاضی حضور در پارک

بازدید از شرکت های مرکز رشد و شرکت های متقاضی حضور در پارک

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد ساری در این بازدید که با حضور معاون محترم فناوری، مدیر و کارشناس مرکز رشد جامع شهرستان ساری و مسئول جذب و پذیرش پارک صورت گرفت از شرکت های اهرم صنعت پیشرو البرز واقع در شهرک صنعتی لاله آباد بابل، شرکت آبسامان ابرگان در شهرستان قائمشهر و همچنین یکی از شرکت های متقاضی ورود به پارک بازدید صورت پذیرفت.

در این بازدید از نزدیک با مدیران شرکت ها در مورد شرایط تولید، تولیدات جدید و مشکلات موجود صحبت و گفتگو گردید.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور ساری

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور ساری

  مرکز رشد واحدهای فناور ساری

  مرکز رشد واحدهای فناور ساری یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات