شرکت‌های دانش بنیان؛ نسخه درمان فعالیت‌های اقتصادی کشور

شرکت‌های دانش بنیان در سال‌های اخیر به ویژه با اوج گرفتن بیماری کرونا به شکل تصاعدی رشد قابل قبولی داشتند به گونه‌ای که طی یک دهه میزان فروش این شرکت‌ها حدود ۵۰ هزار درصد افزایش داشته است. یک استاد دانشگاه با بیان اینکه رقابت‌پذیری در اقتصاد دانش بنیان بسیار مهم است گفت: شرکت های دانش بنیان می‌توانند به رفع بحران رقابت‌ناپذیری در اقتصاد کمک کنند. یک صنعت، بنگاه یا اقتصاد باید میزان رقابت‌پذیری زیادی داشته باشد تا بتواند محصول را با همان کیفیت و قیمت که در بازار داخلی ارائه می کند در بازار خارجی هم به فروش برساند. مصطفی دهقانی افزود: این بنگاه یا صنایع در کنار این فعالیت‌ها باید بتوانند نهاده‌های تولید را بدون هیچ حمایتی به قیمتی خریداری کند که رقبای آنها در سایر کشورها خریداری می کنند. این دو، شرط اصلی رقابت پذیری است اما متاسفانه صنایع کشور رقابت‌پذیر نیستند. وی عنوان کرد: در تمام دنیا ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات