وبینار آموزشی با موضوع «آشنایی با نحوه ثبت و ارزیابی اختراعات بین‌المللی» با همکاری بنیاد نخبگان استان مازندران برگزار شد

وبینار آموزشی با موضوع «آشنایی با نحوه ثبت و ارزیابی اختراعات بین‌المللی» با همکاری بنیاد نخبگان استان مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، این وبینار آموزشی با تدریس دکتر پوریا گیل با هدف ارتقاء سطح علمی و فنی مدیران عامل هسته‌ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد. در این وبینار شرکت‌کنندگان با مفاهیم پتنت بین‌المللی، نگارش متن پتنت بین‌المللی، جستجوی پتنت بین‌المللی، ارزیابی اظهارنامه پتنت در فاز بین‌المللی، معاهده همکاری پتنت PCT، سامانه ثبت اظهارنامه پتنت در فاز بین‌المللی و بانک‌های اطلاعاتی پتنت بین‌المللی آشنا شدند.

لازم به ذکر است این وبینار آموزشی در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان برگزار شد.

لینک دانلود مطالب کارگاه: شماره یک و شماره دو

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات