بررسی طرح های فناورانه در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل بمنظور تجاری سازی محصولات

بررسی طرح های فناورانه در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل بمنظور تجاری سازی محصولات

طرح های فناورانه و نوآورانه بمنظور تجاری سازی محصولات با حضور داوران فنی، علمی و کسب و کار روز یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰ در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل مورد برسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات