زمان خواستن و دست یافتن

زمان خواستن و دست یافتن

اینجا دره نیست. صاف و مسطح است. اگر جاده کارآفرینی روزگاری پر بود از سنگلاخ هایی که پای کارآفرینان را زخمی می کرد اما اکنون حرکت آنها در جاده ای آسفالت شده طی می شود. نوپانا : اراده تنها لازمه قرار گرفتن در این مسیر است. همه این اتفاقات در سایه رونق زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور شکل گرفت. در این زیست بوم بازیگران بسیاری نقش آفرین هستند. شتابدهنده ها و مراکز نوآوری را می توان نمونه کوچکی از این زیست بوم دانست. در اینجا از ایده و خلاقیت ثروت ساخته می شود. راه هموار است. دیگر زمان آرزو کردن نیست. زمان خواستن و دست یافتن است. پرورش ایده های نو در این مراکز همچون بذری تا تبدیل به محصول حمایت می شود و فعالیت های نوآورانه در آن بقاء می یابند. در این مراکز زمینه برای ظهور و حمایت از ایده ها و خلاقیت نیروی جوان فراهم ...

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات