حضور اندیشمند حوزه فرهنگ کشور در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق با موضوع دیپلماسی اطلاعات به عنوان پلتفرم معماری اطلاعات لایه محور در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی (مورد سازمان اطلاعاتی حزب کمونیست چین)

حضور اندیشمند حوزه فرهنگ کشور در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق با موضوع دیپلماسی اطلاعات به عنوان پلتفرم معماری اطلاعات لایه محور در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی (مورد سازمان اطلاعاتی حزب کمونیست چین)

حضور اندیشمند حوزه فرهنگ کشور در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق با موضوع دیپلماسی اطلاعات به عنوان پلتفرم معماری اطلاعات لایه محور در سازمان های اطلاعاتی و  امنیتی (مورد سازمان اطلاعاتی حزب کمونیست چین) به عنوان اولین پژوهش ملی کشور در حوزه سازمان های اطلاعاتی و امنیتی برگزار شد. 

یونس یونسیان دارای نشان نوآوری وزارت نفت در حوزه برترین استارتاپ رویداد پترولیوم تیکاف، تقدیر شده از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری کشور در حوزه اکوسیستم استارتاپی، مشاور طرح ملی صد استارتاپ از طرف بازوی اجرایی دانش بنیان ستاد فرمان امام (ره) و صندوق دانش بنیان برکت، پژوهشگر برتر کشور در حوزه دیجیتال با نشان سرآمد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فعال در حوزه شتاب دهنده و اکوسیستم کارآفرینی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

تحقیق در خصوص سازمان های اطلاعاتی چین برای محققان و پژوهشگران این حوزه همواره سختی ها و مشکلات متعددی همراه بوده است. این تحقیق در رابطه با تکامل و توسعه سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی در چین در طول دگرگونی های تاریخی و فرهنگی می باشد. تحقیق و پژوهشی که به بررسی تغییرات در حزب کمونیست چین و نوع نگاهش به سازمان اطلاعاتی و مفهوم اطلاعات می پردازد، سازمانی که اندازه و اهمیت بی بدیلی در طول یک دوره تاریخی نود ساله در کشور چین و اثرگذاری منحصربه فردی در ساختار سیستم های اطلاعاتی جهان داشته است. تحقیقات در این زمینه مدیون بررسی اسناد و مدارک موجود، مشاهدات، تحلیل ها و دیدار با افراد و آگاهانی بوده که به تکمیل داده ها و بخش های پنهان پازل سازمان اطلاعاتی چین و مفهوم معماری اطلاعات در آن یاری رسانده اند. بخشی از این پژوهش به بررسی و تحلیل ساختار آپاراتوس اطلاعاتی و امنیتی چین می پردازد و در ادامه وارد جوانب بینارشته ای مفهوم اطلاعات و سازمان اطلاعاتی شده و زندگی نامه و زیست نامه افراد را مورد مطالعه قرار میدهد.
  منبع خبر

  شاهکار

  شاهکار

  اکران سیستم کسب و کار پلتفرمی با رویکرد نوآوری باز در راستای تحقق جامعه نسل پنجم

   نظرات