شناسایی ۲۲۲ الگوی اشتغالزایی در کشور

الگوهای اشتغالزایی درواقع مدل‌های اشتغالزا در هر کشور هستند که اشتغال در قالب آنها صورت می‌گیرد. بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد تاکنون در بازار کار کشور ۲۲۲ الگوی اشتغالزایی شناسایی شده که این الگوها در حال اجرا هستند. نیروی انسانی از سرمایه‌های پر اهمیت در جوامع محسوب می‌شود از همین رو کشورها، هدایت و برنامه‌ریزی مرتبطی را برای توانمندسازی و سپس جذب این نیروی کار در ساختار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی آن کشور انجام می‌دهند. ایجاد شغل در کشورها موجب ثبات در اقتصاد آنها می‌شود و همچنین برای افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه نیز باید در حوزه اشتغال اقدامات قابل توجهی صورت گیرد. بنابراین ایجاد اشتغال و بهره‌برداری منابع از نیروی انسانی حاضر در هر کشور می‌تواند منجر به دستیابی آنها به بخش‌های مطلوب‌تر شود. در حال حاضر ایران با مشکل کمبود شغل متناسب با نیاز افراد در کشور مواجه ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات