فراخوان ثبت‌نام در وبینار آموزشی با موضوع «اصول کلی قرارداد نویسی»

بنیاد نخبگان استان مازندران در نظر دارد با همکاری مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان، وبینار آموزشی با موضوع « اصول کلی قرارداد نویسی» را برگزار نماید.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات