استقرار نماینده تام الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پارک علم و فناوری مازندران

استقرار نماینده تام الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پارک علم و فناوری مازندران


منبع خبر

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

    نظرات