چالش‌های بازار سرمایه در ۱۴۰۱ روی میز مشورت

۲۵ اسفند ماه جلسه شورای مشورتی سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور روسای فعلی و سابق سازمان، اعضاء هیئت مدیره و برخی از صاحبنظران بازار سرمایه برگزار گردید. در جلسه شورای مشورتی سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای شورای مشورتی در مورد اهم چالش‌های پیش رو بازار سرمایه کشور در سال ۱۴۰۱ و راهکارهای اصلاح آنها به بیان نکات خود پرداختند. این جلسه با حضور آقایان مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی، حسن قالیباف اصل و محمدعلی دهقان دهنوی روسای سابق این سازمان، آقای نوری بروجردی معاون اقتصادی دادستان کل کشور، آقای رضا راعی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، آقایان خدابخش و فرج زاده عضو هیئت مدیره سازمان بورس، خانم صفاریان سرپرست مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، آقای مساحی مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و آقای قوام عضو و دبیر شورای مشورتی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات