گزارش عملکرد مرکز رشد و نوآوری آمل سال ۱۴۰۰

گزارش عملکرد مرکز رشد و نوآوری آمل سال ۱۴۰۰

گزارش عملکرد مرکز رشد و نوآوری آمل سال ۱۴۰۰


لینک دانلود: http://amol.mstp.ir/Newsletter.aspx
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات