اصغر نوراله زاده؛ پرداخت تسهیلات اشتغال زایی صندوق توسعه ملی توسط ۴ بانک

به گزارش اکوسیستم، اصغر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در مورد نحوه پرداخت تهسیلات اشتغال روستایی گفت: پس از آنکه شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری تعیین شد، بر مبنای قرارداد عاملیتی که فی مابین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل پرداخت این تسهیلات منعقد می‌شود، صندوق اجازه خواهد تسهیلات اشتغال‌زایی را در روستاها پرداخت کند.

وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید، به عنوان عاملین پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی صندوق توسعه ملی تعیین شدند. طرح‌های اشتغالزایی پس از اینکه در کارگروهی تایید شدند، مشمول دریافت تسهیلات می‌گردند.

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: طبق شاخص‌های سهولت کسب و کار که توسط نهادهای بین‌المللی انتشار یافته‌اند، اعطای اعتبارات در مقام‌های اول تا سوم تاثیرگزاری بر اشتغال‌زایی قرار دارند.

نوراله زاده با اشاره به این نکته که پرداخت تسهیلات، سیاستی جایگزین برای امر اشتغال‌زایی نخواهد بود گفت: پرداخت تسهیلات در واقع سیاستی مکمل است که باید در کنار سیاستهای اشتغالزایی به کار گرفته شود. چنانچه تمام شرایط و پارامترهای مورد نیاز برای اشتغال‌زایی در روستا ها وجود داشته باشد،عدم دسترسی به اعتبارات می‌تواند یکی از موانع اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی باشد.

وی در ادامه افزود: در کنار وجود تمام شرایط و پارامترهای مورد نیاز در روستاها برای اشتغال‌زایی، دسترسی به تسهیلات یکی از الزامات است. مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید ضمن خاطر نشان کردن این موضوع که یکی از مسائل مورد توجه در پرداخت این تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی، تعلق گرفتن آن به طرح‌های اشتغالزا خواهد بود و این تسیهلات فرد محور نیست. بیان کرد: دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال صندوق توسعه در دو ماه آتی با همکاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری تدوین می‌شود.

    نظرات