چگونه یک اکوسیستم محتوا طراحی کنیم؟

 اکوسیستم - ساخت یک اکوسیستم محتوا، بستری فراهم می‌آورد که با رعایت قوانین موجود در آن محتوای مناسب و منطبق با هدف تولید و منتشر خواهد شد. در کتاب زیست‌شناسی مدرسه اکوسیستم به معنی محیط زیست یک منطقه و تمام موجوداتی است که در آن زندگی و از آن محافظت می‌کنند. درخت شاخه‌هایی دارد که پرندگان روی آنها زندگی کرده تا از گزند حیوانات گوشت خوار در امان باشند و در عوض این پرندگان کرم و حلزون‌هایی که سلامت درختان را تهدید می‌کنند، می‌خورند. این شرح بسیار ساده‌‌ از مفهوم اکوسیستم است که در آن هر موجود نقش مهمی را ایفاء می‌کند که سایر موجودات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، این تعریف برای اکوسیستم محتوا نیز صدق می‌کند.

هر بخشی از محتوا که به دیگر بخش‌ها متصل نباشد، محتوایی بی فایده است که کمکی به مجموعه برای دستیابی به اهداف خود نخواهد کرد. به همین ترتیب ایجاد فقط یک نوع خاص از محتوا یا نوشتن بیش‌ از اندازه در مورد یک موضوع واحد به ایجاد یک مجموعه‌ معنادار از محتوای مفید و کاربردی که مخاطب را جذب کند، منجر نخواهد شد. یک اکوسیستم محتوا مجموعه‌ای از مطالب مرتبط به هم در فرمت‌های مختلف و رسانه‌های گوناگون است؛ موضوعاتی متفاوت ولی یکپارچه و منسجم که مشتری را از مطلبی به مطلب دیگر و از یک موضوع به موضوع بعدی هدایت می‌کند.

مراحل طراحی اکوسیستم محتوا

مرحله اول: ابتدا اهداف و استراتژی کسب وکار باید مشخص شود. با تعیین اهداف می‌توان نحوه پشتیبانی فعالیت‌های بازاریابی محتوا را از آن پیدا کرد. موضوع بعدی برای طراحی یک اکوسیستم محتوا، دستیابی به درک و شناخت دقیق و صحیح از نیازها و نگرانی‌های مشتریان است.

مرحله دوم: موضوعات اصلی و فرعی محتوا باید شناسایی و تعیین شود. بررسی و تعیین موضوع اصلی محتوای یک مجموعه و اینکه در چه زمینه‌های جانبی ولی مرتبطی می‌توان به تولید محتوا پرداخت، گامی مهم در تعیین رویکرد محتواهایی تولیدی در اکوسیستم محتوایی است.

مرحله سوم: دسته بندی کردن موضوعات محتوا. مطالب باید با قواعد‌‌ خاصی دسته بندی شوند، بطور مثال، با برچسب عناوینی از جمله موضوع خاص، موضوع اصلی، موضوع فرعی و… .

مرحله چهارم: برای حائز اهمیت‌ترین محتوا برنامه‌ریزی شود‌. مهم‌ترین محتوا و موضوعی که باید روی آن کار شود را تعیین کرده و به منظور تحقیق روی آن برنامه‌ریزی کنید. به‌ این ‌ترتیب موضوعات ریز و فرعی نیز مشخص می‌شود و می‌توان زمانی که برای هر کدام باید صرف شود را تعیین کرد.

مرحله پنجم: محتوای کوتاه‌تر را به نتیجه برسانید تا زمان کافی برای محتوای مهمتر و طولانی‌تر داشته باشید‌. برای حفظ نظم در بازه‌های زمانی انتشار مطالب باید محتوای کوتاه‌تر را با سرعت بیشتری تولید شده و منتشر شوند تا وقت کافی برای کار‌کردن روی محتوای طولانی و مهمتر وجود داشته باشد.

مرحله ششم: بکار گرفتن ابزار لازم برای طراحی اکوسیستم محتوا. مهمترین ابزار برای طراحی این اکوسیستم همکاری با شرکت‌های تولید کننده‌ محتوا یا افراد متخصص در این حیطه است.

    نظرات