برطرف کردن موانع کسب و کار از مهم‌ترین اهداف مسعود کرباسیان است

به گزارش اکوسیستم، مسعود کرباسیان اظهار داشت: عبور از دوره‌ی کسب ‌و کار تورم محور و رانتی و رسیدن به دوران کسب وکارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام و کمال است. بطور حتم تلاش می‌کنیم که به بخش خصوصی شوک وارد نشود. قوانین اضافی، روند‌های مشکل ‌ساز، تغییر مداوم سیاست‌ها و تشدید بوروکراسی دست و پا گیر، گره‌ای از کار بخش خصوصی باز نخواهد کرد. ابربنگاه‌های شبه دولتی با سایه انداختن بر بخش خصوصی مانع از رشد و توسعه‌ی این بخش شده‌اند.

وی افزود: اگر با بهبود فضای کسب وکار، سرمایه ایرانی در محیطی رقابتی و شفاف امنیت داشته باشد، جذب سرمایه بین‌المللی نیز ممکن خواهد بود. ما باید با شش موضوع تکلیف‌مان را مشخص کنیم:

  1. ارتقاء کیفیت حکمرانی؛ سیاستگذاری صریح و شفاف با هدف رفع تعارض منافع و مبارزه گسترده و غیرسیاسی با فساد اولین تکلیف ما است.
  2. تعیین تکلیف با جهان؛ خواست رهبر انقلاب تعامل گسترده با جهان است و بطور قطع بدون تعامل با جهان در پیله خود اسیر خواهیم بود.
  3.  برای دولت حد و مرز تعیین شود؛ دولت یک بار برای همیشه باید مشخص کند کجا می‌خواهد و می‌تواند وارد شود و کجا نمی‌تواند و نمی‌خواهد.
  4. چشم اندازی امیدوار کنند برای بخش خصوصی ایجاد شود، فعالان اقتصادی باید مطمئن شوند که برای حقوق مالکیت آن‌ها احترام قائل خواهد شد و آن‌ها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت.
  5. تعیین تکلیف موضوع حمایت در اقتصاد ایران؛ باید بطور علمی مساله حمایت را مشخص کنیم. هم سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها و هم سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد باید مشخص باشند.
  6. رقابتی کردن اقتصاد کشور؛ باید انحصار برچیده شده و رقابت را جایگزین کنیم.

    نظرات