کارگاه آموزشی مدیریت ریسک برای شرکت‌های دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی

به گزارش اکوسیستم، صندوق نوآوری و شکوفایی کارگاه آموزشی مدیریت ریسک را برای شرکت های دانش بنیان و همچنین دیگر شرکت‌های فعال در زمینه تولید محصولات ایرانی ۲۵ مرداد ماه برگزار خواهد کرد. سرفصل‌های این دوره مقدماتی شامل موارد زیر می‌شود:

 • مقدمه از مدیریت ریسک در پروژه ها
 • نگاهی اجمالی به آخرین نسخه استاندارد PMBOK و آموزش استاندارد مدیریت ریسک
 • برنامه ریزی، جزییات مدیریت ریسک، ایجاد برنامه، ارتباطات و رهبری و ایجاد بستر ارتباطی مدیریت ریسک
 • شناسایی ریسک‌ها
 • ابزارها و تکنیک‌های شناسایی ریسک‌ها
 • چرخه به روزرسانی سند ریسک
 • اجرای تحلیل کیفی ریسک
 • استراتژی پاسخگویی به ریسک
 • نظارت، کنترل و بازنگری ریسک

مدیران شرکت‌های دانش بنیان، رهبران سازمانی، کارشناسان و مدیران تحقیق و توسعه شرکت‌ها می‌توانند در این کارگاه آموزشی حضور داشته باشند. به افراد شرکت کننده در این کارگاه آموزشی مدرک مدیریت حرفه ای (PMP) پروژه از موسسه مدیریت پروژه (PMI) اعطا خواهد شد.

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک، روز چهارشنبه مورخ ۲۵ مرداد ماه ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ در محل مجتمع شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان برگزار خواهد شد. شرکت‌های دانش بنیان برای شرکت در این کارگاه آموزشی می‌توانند از تخفیف ۷۰ درصدی استفاده کنند.

  نظرات