بیش از 20 شرکت دانش‌بنیان در استان اردبیل فعالیت می‌کند

بیش از 20 شرکت دانش‌بنیان در استان اردبیل فعالیت می‌کند

    نظرات