گروهي كه از اکوسیستم کارآفرینی سود ميبرند

گروهي كه از اکوسیستم کارآفرینی سود ميبرند

پنج ذی­نفع اصلی به تشکیل یک اکوسیستم کارآفرینی موفق و پایداری آن کمک می ­کنند. کارآفرینان، سرمایه­ گذاران ریسک­ پذیر، دانشگاه­ ها، دولت و شرکت ­ها، بخش­ های ضروری برای یک سیستم کارآفرینی هستند و کمک آنان، اساسی برای ایجاد جوامع کارآفرین بسیار بهره ­ور و پایدار می­ باشد. اکوسیستم - دانشگاه­ ها استعدادها را به جامعه تحویل می ­دهند. همچنین دانش قابل توجه و فناوری­ تولید می­ کنند که می ­توان برای ایجاد ارزش اقتصادی از طریق شرکت­ ها بکار گرفته شود. دانشگاه­ ها بسیار به اکوسیستم کارآفرینی مرتبط هستند از آنجایی که آن­ها خودشان انکوباتورها، شتاب­دهنده ­ها را برای کمک به دانشجویان و دانشمندان جامعه تولید می­ کنند تا تاثیر اقتصادی فراتر از آموزش و تحصیل داشته باشند. سرمایه ­گذاران ریسک­ پذیر به روش ­های زیادی ارزش ایجاد می ­کنند. آن­ها بهترین استارت ­آپ­ ها را برای حرکت رو به جلو در چرخه رشد انتخاب می­ کنند و شواهدی ارائه کرده و ارتباطات و سرمایه را فراهم می­ سازند. کسب­ و­کار سرمایه­ گذاری ریسک­ پذیر بسیار ریسک بالایی دارد، 63% از سرمایه ­گذاران پول خود را از دست می ­دهند . تنها  4.3%سرمایه ­ها، 61.7% ارزش ایجاد می ­کنند. شرکت­ها با استفاده از سرمایه ­گذاری استراتژیک به اکوسیستم  کارآفرینی کمک می­ کنند. آن­ها علاقه­ مند به کار استارت­ آپ ­هایی برای راه ­حل بخش صنعت خود می ­باشند. استارت­آپ­ ها را بعدها می­ توان از طریق شرکت­ها یا تبدیل شدن به ارائه­ دهندگان استراتژیک فناوری جدید کسب کرد. دولت­ها تاثیر قابل توجهی بر اکوسیستم  کارآفرینی دارند. یک قانون طراحی شده ضعیف می ­تواند تاثیر منفی بر اکوسیستم  کارآفرینی داشته باشد. برای مثال قانون ورشکستگی بایستی کارآفرینان را تشویق کند تا ریسک را با کمک به هزینه ­ها، زمان­بندی و بدهی بپذیرند. اغلب، قانون، باورهای عمیق فرهنگ محلی مانند نگرش­ های منفی به شکست را منعکس می­ کند. با این ­حال قانون ورشکستگی بسیار مهم است چرا که اکثریت استارت­ آپ­ ها شکست می ­خورند. فراتر از قانون، دولت­ها عوامل مالی هستند، ضمانت­ ها یا وام ­های ارزان را در بسیاری کشورها ارائه می­ دهند و در نهایت کارآفرینان اجراکنندگان هستند، موتوری در قلب هر اکوسیستم کارآفرینی. آن­ها درباره سرمایه خود حساس هستند و ساعت­ها برای ایجاد دیدگاهی ملموس کار می­ کنند.

    نظرات