تجاری و کاربردی ساختن علوم در دانشگاه آزاد با راه اندازی شرکت های دانش بنیان

تجاری و کاربردی ساختن علوم در دانشگاه آزاد با راه اندازی شرکت های دانش بنیان

دکتر بیژن رنجبر (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی) گفت: یکی از برنامه‌های اصلی و در اولویت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، تاسیس و حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها است.

به گزارش اکوسیستم، رنجبر در حاشیه بازدید از کتابخانه و مرکز اسناد علمی دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، بیان کرد: این کتابخانه و مرکز اسناد به لحاظ محتوای جمع آوری شده و ساختار فیزیکی در شرایط مطلوبی به سر می‌برد.

وی اظهار داشت: این مرکز فضای کافی برای تاسیس 16 شرکت دانش بنیان را دارد. با در نظر گرفتن این ظرفیت، بزودی فعالیت بیش از پیش شرکت‌های دانش بنیان را شاهد خواهیم بود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه اضافه کرد: مقام معظم رهبری بارها به این موضوع تاکید کرده‌اند که باید علوم تولیدی در دانشگاه‌ها نافع، کاربردی و تجاری سازی شوند تا روز به روز اقتدار و قدرت سیاسی و اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. با در نظر اینکه مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی با قریب 400 واحد، توان تولید علم بالایی دارد، لذا می‌تواند در زمینه توسعه و پیشرفت کشور تاثیرگذار باشد. از اینرو کاربردی و تجاری سازی علوم، سهم عمده‌ای از فعالیت‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد را به خود اختصاص خواهد داد.

وی تاکید کرد: راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان فقط مختص واحدهای دانشگاه آزاد در تهران نخواهد بود و با در نظر گرفتن ظرفیت موجود، در دیگر مناطق دانشگاه آزاد نیز شرکت‌های دانش‌بنیان راه اندازی می‌شوند.

    نظرات