رتبه ١٢٤ ايران در سهولت کسب و کار

رتبه ١٢٤ ايران در سهولت کسب و کار

امتیاز ایران در گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی افزایش یافته است، اما با این وجود کشورمان رتبه 124 را دارد.

به گزاش اکوسیستم، گزارش سهولت انجام کسب و کار در سال 2018 که از سوی بانک جهانی منتشر شد، حاکی از بهبود ٠/٢٦ درصدی امتیاز ایران نسب به سال گذشته است، کشورمان با کسب امتیاز  ٥٦/٤٨ توانست از کشورهای برزیل، مصر، لبنان و ... پیشی بگیرد. بانک جهانی با 10 نماگر (indicator) در حوزه‌های قانونی، اجرایی و قضایی به ارزیابی محیط کسب و کار می‌پردازد و امتیاز سهولت انجام کسب و کار در 190 کشور را تعیین می‌کند.

رتبه ایران در نماگرهای بررسی شده به شرح زیر است:

  • شروع کسب و کار رتبه ۹۷
  • اخذ مجوزهای ساخت رتبه ۲۵
  • دسترسی به برق رتبه ۹۹
  • ثبت مالکیت رتبه ۸۷
  • الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رتبه ۸۰
  • پرداخت مالیات رتبه ۱۵۰
  • اخذ اعتبارات رتبه ۹۰

مجموع عملکرد نماگرهای فوق سبب افزایش امتیاز کلی کشورمان شده است، اما به دلیل عملکرد بهتر سایر کشورها، ایران در رتبه 124 قرار گرفت.

    نظرات