بزرگترین رسالت شتابدهنده به استارتاپ

بزرگترین رسالت شتابدهنده به استارتاپ

رشد اقتصادی مستمر بستگی به نوآوری دارد و پرورش و گسترش یک ایده جدید نیازمند پول است که مشکل اعتماد را مطرح می‌سازد و این در حالی است که باید میان صاحب ایده و سرمایه ­گذار یک رابطه متقابل مبتنی بر اعتماد برقرار باشد. در این شرایط، شتابدهنده ها می ­توانند تسهیل ­کننده این موقعیت پیچیده باشند.

اکوسیستم -  بررسی مزایای ورود به شتابدهنده ها به شدت مورد توجه قرار گرفته است با این حال، استارتاپ­ های شتابدهی شده (نوآوری­ هایی که آن­ها به دنبالش هستند و نتایج نوآورانه­ ای که به آن دست یافته ­اند)، کمتر مورد توجه واقع شده است. تحقیقات و آمار نشان می ­دهد که بیش از نیمی از سرمایه­ گذاری ­های جدید در عرض پنج سال با شکست مواجه می ­شوند . برخی گزارش­ ها نرخ شکست را در بیش از 90% تایید کرده­ اند شکلی از یک نهاد مهم که برای نشان دادن این مشکل در مواجهه با کارآفرینان مراحل اولیه استارت­آپ، در چند سال اخیر ظهور پیدا کرده شتاب­دهنده ­های مرحله هسته می­باشد. شتاب­دهنده­ها نوعی از انکوباتورها می ­باشند، که در سطح ملی و بین ­المللی به عنوان ایفا­کننده یک نقش کلیدی در نرخ موفقیت راه ­اندازی کسب ­و­کارها معرفی شده­ اند، دریافتند که شتاب­دهنده­ ها روی اکوسیستم کارآفرینانه منطقه، به خصوص با توجه به محیط تامین مالی­، تاثیر مثبت دارند.

در حالی­­که شتاب­دهنده ­ها در ادبیات دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته، همزمان با آن نیز علاقه ­ی رو به رشدی نیز در درک این­که، شتاب­دهنده ­ها چگونه کار می­ کنند و از چه مکانیسمی برای کارآفرینان ارزش ارائه می ­دهند، ایجاد شده است.

ابعادی را که یک شتاب­دهنده می ­تواند بهبود ببخشد، در بعد انسانی موجب جذب و توسعه افراد توانمند می ­شود، در بعد تامین مالی منجر به جذب سرمایه می­شود، از بعد زیرساختی، مکان و فضای کاری تخصصی فراهم می­ کند، بعد سیاست­ ها و برنامه ­ها شامل دولت و قانون­گذاران می ­باشد، از سویی دیگر منجر به شبکه­ سازی شده و باعث ایجاد ارتباطات شبکه ­ای میان کارآفرینان و سرمایه ­گذاران خطر پذیر می ­گردد و در بعد هنجار­ها و فرهنگ، فرهنگ سازی و شناخت اجتماعی میسر می ­گردد.

در ایران نیز حوزه شتاب­دهنده هرچند در حال توسعه و رشد می ­باشند و امروزه اکثر شهرها و استان های ایران دارای شتابدهنده شده اند، اما نسبتاً به عنوان یک پدیده­ ی پنهان بوده است و از آنجایی که در ایران امروزه، شتاب­دهنده ­ها نقش جذب ­کننده سرمایه ­گذار را بر عهده دارند،اما توجه به این نکته ضروری است که حلقه ای از این اکوسیستم به نام سرمایه گذاری خطرپذیر است. در صنعت سرمایه­ گذاری خطرپذیر آسیب ­هایی وجود دارد که می­ توان به ناقص بودن زنجیره تأمین مالی استارتاپ ها، نبود فرهنگ سرمایه گذاری خطر پذیر، برخورد با استارتاپ ها شبیه به کسب و کارهای کوچک و متوسط توسط سرمایه گذارن، عدم وجود فرشتگان سرمایه گذاری، تغییر و ناپایداری مدیریت و سیاست­های دولتی و برخورد یکسان با طرح های متفاوت اشاره کرد، که با توجه به جدید بودن این اکوسیستم در ایران، نقش این مشکلات پررنگ­تر است. لذا امروزه شاهد وقوع پدیده ای به نام جذب سرمایه گذار هستیم که تمام استارتاپ ها بیش از آنکه به دنبال جذب مشتری باشند تمام تمرکز و برنامه کسب و کارشان معطوف به جذب سرمایه گذار و شرکت در جلسات ارائه به سرمایه گذار و ارائه به داوران در مسابقات مختلف کسب و کار گشته است، شاید بزرگترین رسالت یک شتابدهنده برای شتاب استارتاپ راهنمایی به منظور شناسایی، جذب و نگهداری مشتری و کاربران استارتاپ است و بدون شک استارتاپ پرمشتری، سرمایه گذار فربه پیدا خواهد کرد.

    نظرات