لزوم ظرفیت سازی و حمایت از جوانان در حوزه کارآفرینی

لزوم ظرفیت سازی و حمایت از جوانان در حوزه کارآفرینی

یحیی آل اسحاق: باید از جوانان موفق، فارغ از گرایش های سیاسی استفاده کرده و جوانان موفق را تبدیل به الگو کنیم.

به گزارش اکوسیستم، مدیر طرح های ملی در وزارت ورزش و جوانان، در ارتباط بیشتر شدن طرح های مشارکت‌های مردمی در وزارت ورزش و جوانان گفت: طرح‌های ما برای پخته تر شدن،تطبیق یافتن با قواعد کار وزارتخانه و یافتن توانایی پاسخگویی به اقدامات عملیاتی،نیاز به زمان دارد.

وی ادامه داد: بخشی از طرح های ما انگیزشی است، به طوری که انگیزه، علاقه و توانمندی را در NGO ها و یا مجموعه هایی که کار غیر داوطلبانه می کنند و افرادی که علاقمند به فعالیت مشارکتی هستند، افزایش دهد.ما نیز در انتها نتایج کارشان را به آن ها نشان می دهیم.

آل اسحاق در ادامه با اشاره به بضاعت کم دولت و زمان بر بودن حل مشکلات در حوزه ازدواج و اشتغال، تصریح کرد: در حال حاضر فقط از جوانان،مطالبه های آنان دیده می شود که البته با وجود نقص های موجود، این امر پذیرفتنی است.

مدیر طرح های ملی در وزارت ورزش و جوانان، ضمن بیان این که یک جوان در هر نقش اجتماعی که هست نسبت به کشور و مردم خود مسئولیت دارد، بیان کرد: احساس مسئولیت باید با اقدامات همراه شود.

وی در ادامه بار دیگر به زمان بر بودن حل مشکلات به خصوص در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: راه حل بخشی از این مشکلات نیازمند محرومیت زدایی و کارآفرینی است. طرح های ما در حمایت از جوانان خواهد بود تا از افراد دیگر هم استفاده کنند؛ زیرا جوانان در این دو حوزه مهم نقش فراوانی دارند.

آل اسحاق ضمن تاکید بر لزوم ظرفیت سازی،حمایت و فرهنگ سازی در حوزه کارآفرینی، از مشکلات فراوان دولت صحبت کرد و تصریح کرد: افزایش امید و انگیزه برای حضور در میدان عمل و جابجا کردن نقش ها بسیار مهم است.

    نظرات