نخستین استارت‌آموز زیست‌فناوری، با موضوع کسب و کار میکروبی، برگزار شد

نخستین استارت‌آموز زیست‌فناوری، با موضوع کسب و کار میکروبی، برگزار شد

نخستین استارت آموز زیست فناوری با موضوع کسب و کار میکروبی در مرکز نوآوری دانشگاه الزهرا (س) و با هدف حمایت از دختران نوآور و آموزش کارآفرینی و تجاری سازی در حوزه زیست فناوری برگزار شد. به گزارش اکوسیستم، با همکاری دانشگاه الزهرا (س) و موسسه علوم و فناوری های زیستی صدرامهر، در آبان سال جاری نخستین استارت آموز زیست فناوری برگزار شد. در این مسابقه، شرکت کنندگان در گروه های ۴ نفره از مناطق مختلف تهران و شهرستان ها، در بخش های ایده پردازی، طراحی و ساخت بوم کسب و کار و در قالب موضوعات مختلف میکروبی، طراحی لوگو، بسته بندی و نحوه ارائه و تبلیغات محصول، به رقابت پرداختند. موسسه علوم و فناوری های زیستی صدرامهر به منظور توسعه و اجرای فعالیت های دانش آموزی مرتبط با زیست فناوری و با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری و وزارت آموزش و پرورش، راه اندازی شده است

    نظرات