استارتاپ ها  نقش کارمزدها را در درآمد  بانک ها پررنگ تر می کنند

استارتاپ ها نقش کارمزدها را در درآمد بانک ها پررنگ تر می کنند

محمدحسین مهرانی با اشاره به اینکه سیستم بانکی باید از نقش سنتی خود فاصله بگیرد، گفت: در حال حاضر، سیستم بانکی کشور باید با استفاده از استارتاپ‌ها نقش کارمزدها را در درآمدهای خود پُررنگ‌تر کند.

به گزارش اکوسیستم ٬ عضو هیات مدیره پست بانک پیرامون لزوم تغییر نقش و کارکرد بانک ها، اظهارداشت: نقش سنتی بانک ها از گذشته تاکنون واسطه گری وجوه بوده که جذب سپرده و پرداخت تسهیلات مهم ترین نقش سیستم بانکی در اقتصاد همه کشورها بوده است.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر در همه جای دنیا بانک ها از نقش سنتی خود فاصله گرفته اند و دیگر تنها وظیفه سپرده گیری و پرداخت تسهیلات را ندارند. زیرا با توجه به افزایش حجم و تعداد کارمندان و رشد هزینه های هر یک از بانک ها، دیگر درآمدهای حاصل از سود سپرده گیری و یا پرداخت تسهیلات پاسخگوی نیاز بانک نیست.

عضو هیات مدیره پست بانک ادامه داد: برهمین اساس باید نقش خدمات و سرویس دهی در بانک ها پُررنگ شود تا بانک بتواند با درآمد حاصل از کارمزد این خدمات و سرویس های دریافت شده از سوی مشتری، هزینه های خود را پرداخت و به نوعی بانک را اداره کند.

مهرانی با تاکید بر لزوم پُررنگ شدن نقش کارمزدها، گفت: اما هنگامی که به افزایش خدمات و سرویس های نوین اشاره می شود، یعنی بر ورود استارتاپ ها و اپلیکشین های نوین بانکی تاکید می شود. زیرا بانک ها می توانند از طریق استارتاپ ها و اپلیکیشین های نوین بانکی، خدماتی نوین و جذاب در اختیار مشتریان خود قرار دهند تا با دریافت این نوع خدمات از سوی مشتریان و پرداخت کارمزد حاصل از مصرف آن، هم خدمات نوینی به مشتریان ارایه می شود و هم درآمد بانک نیز افزایش خواهد یافت.

مهرانی در ادامه افزود: اما در کشور ما در حال حاضر نقش کارمزدها کمرنگ تر از نقش سپرده گیری است؛ البته در حال عبور از این فضا هستیم که به نظر من در آینده ای نزدیک شاهد پیشرفت چشمگیری در این زمینه خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه آینده سیستم بانکی در این زمینه روشن است، اظهارداشت: در حال حاضر سیستم بانکی کشورهای دیگر کارمزد محور شده و بر اساس آمار جهانی، هندوستان بیشترین کارمزد را در سیستم بانکی دریافت می کند.

 

    نظرات