انتخاب و حفظ کارمند مستعد و شایسته

انتخاب و حفظ کارمند مستعد و شایسته

معمولا یکی از مشکلاتی که افراد در ابتدای راه اندازی شرکت خود با آن مواجه می شوند استخدام نیروی کار مناسب، مستعد و شایسته است. این کار نه تنها زمان بر است بلکه در بسیاری از موارد با چالش های فراوانی روبرو است.

 اکوسیستم- اصولا وقتی فردی شرکت یا کسب وکار جدید را راه اندزای می کند، برای اینکه بتواند نیروی کار مناسب و شایسته ای را جذب و استخدام نماید در رسانه های مختلف از جمله روزنامه ها و وب سایت ها آپهی استخدام و جذب نیرو منتشر می کند. بسیاری از افراد جویای کار که خود را با توجه به شرایط مندرج در آگهی استخدام شایسته به دیت آوردن موقعیت درج شده در آگهی می بینند، اقدام به ارسال درخواست می نمایند. در این موقع صاحب کسب و کار و یا مدیر شرکت سعی می کند تا از میان کاندیداهاف بهترین کارمند را انتخاب کند و با توجه به شرایط شرکت بهترنی امکانات را در اختیار او قرار دهد تا بتواند بیشترین بهره را از حضور آن کارمند در مجموعه خود کسب نماید.

از آنجایی که در بیشتر موارد عملکرد یک شرکت وابسته به مجموعه کارمندان و عملکرد آن ها در کنار هم دارد بنابراین انتخاب کارمند مناسب بسیار مهم است. در ادامه به بیان چند نکته مهم در خصوص انتخاب کارمند مناسب خواهیم پرداخت.

اولین نکته مهم در انتخاب کارمند مناسب و واجد شرایط این است که به استعداد های افراد توجه شود و سعی شود با استعداد ترین فرد در زمینه های مربوط به کسب کار انتخاب شود. شناسایی افراد با استعداد در زمینه فعالیتی کسب و کار و شرکت بسیار حائز اهمیت است. از طرفی دسته بندی کارمندان بر اساس توانایی های فردی و تخصصی آن ها بسیار مهم است. یک مدیر موفق کسی است که هرگ همه کارمندان خود را اط نظر توانایی و استعداد در یک دسته بندی مشابه قرار نمی دهد بلکه مدیر موفق کسی است که هر کارمند را بر اسا توانایی فردی و تخصصی در جایگاه خاص خود قرار می دهد. همچنین مدیر موفق برای استفاده حد اکثری از توانایی های کارمندان به آن ها پاداش و مزایای مناسب با عملکردشان را ارائه می دهد.

نکته مهم دیگر که در انتخاب و مدیریت کارمندان بسیار اهمیت دارد توجه به وضعیت روحی کارمندان است. در واقع مدیر موفق کسی است که به روحیه و شرایط روحی کارمندان توجه می کند و همواره در نظر دارد که هر کارمند از نظر روحی در چه وضعیتی است. در بسیاری از موارد مشکلات شخصی کارمندان باعث می شود تا آن ها نتوانند به درستی وظایفی که بر عهده آن ها قرار داده شده است را انجام دهند. همچنین نکته مهم دیگر این است که اگر کارمند انگیزه کافی برای ادامه کار و یا انجام کار محوله را نداشته باشد نمی تواند به مجموعه در رسیدن به هدفش کمک کند.

از طرفی در ابتدای امر یعنی هنگامی که مدیر قرار است کارمند را استخدام نماید می بایست به روحیه او و شرایط روحی وی توجه کند و در نظر داشته باشد که آیا فرد از نظر روحی توانایی و انگیزه کافی برای گرفتن پست مورد نظر و انجام وظایف مربوطه را دارد یا خیر.

بالا نگه داشتن روحیه کارمندان نیز در حفظ کارمندان و استفاده حداکثری از توانایی آن ها پر اهمیت است.

نکته سوم که باید در انتخاب و حفظ کارمندان توجه شود این است که کارمندان با استعداد و شایسته به دنبال محیط های کاری هستند که در آن بتوانند علاوه بر اینکه بر توانایی های خود اضافه کنند، بتوانند توانایی های خود را نیز به نمایش بگذارند. در واقع کارمندان با استعداد و شایسته به دنبال محیطی هستند تا بتوانند از ذهن و مغز خود برای انجام وظایف محوله استفاده کنند.  بنابراین ایجاد محیط رقابتی برای کارمندان کوشا و با استعداد می تواند علاوه بر افزایش بهره وری از توانایی های کارمندان به حفظ کارمندان شاسته و کوشا کمک کند.

چهارمین موضوعی که می تواند به مدیر یک شرکت یا صاحب کسب وکار برای جذب کارمند شایسته و حفظ کارمندان شایسته کمک کند این است که ایجاد قوانین دست و پا گیر باعث می شود که محل کار شبیه به یک زندان برای کارمند شود و هی فردی تمایلی به صرف بیشتر اوقات و ووقت خود در محیطی که شبیه به یک زندانن است ندارد. اپرچه هر محیط کاری وقوانین و قررات منحصر به فرد خود را دارد اما ایجاد قوانین دست و پا گیر می تواند باعث شود تا بهره وری در محیط کار تا حد زیادی کاهش یابد و این موضوع در نهایت منجر به شکست شرکت یا کسب و کار و از دست رفتن نیروهای مستعد و شایسته می شود.

نکته پایانی که به عنوان نکته کلیدی در بسیاری از شرکت ها به آن توجه می شود این است که کارمندان خوشحال و شاد بیشترین تاثیر را در موفقیت یک شرکت و افزایش بهره وری در آن شرکت دارند. بنابراین یک مدیر موفق مدیری است که علاوه بر ایجاد فضای رقابتی در محیط کارف فضای شاد و مفرحی را برای کارمندان خود ایجاد می کند به نحوی که کارمند هر ساعت بخواهد در محیط کار حضور داشته باشد و از این محیط فراری نباشد.

احترام به کارمند و حفظ شان و شئونات کارمند عاملی است که می تواند در ایجاد روحیه شاد و همچنین فضایی راحت برای کارمند مفید و موثر باشد. هیچ فردی تمایل به کار کردن در محیطی که در آنجا احترام کافی و لازم را نمی بیند ندارد.

    نظرات