آیا شهرک‌های صنعتی می توانند وعده ایجاد 130 هزار شغل را محقق سازند

آیا شهرک‌های صنعتی می توانند وعده ایجاد 130 هزار شغل را محقق سازند

با گذشت بیش از 9 ماه از سال 1396، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تنها توانسته است حدود 50 درصد از وعده ایجاد 130 هزار شغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را محقق کند؛ اکنون این سازمان کمتر از 3 ماه فرصت دارد تا مابقی وعده خود یعنی ایجاد 64 هزار شغل دیگر را تحقق بخشد.

به گزارش اکوسیستم، به وجود آوردن 130 هزار شغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در سال 1396 است، ولی با گذشت بیش از 9 از سال جاری ماه این سارمان توانست تنها به 50 درصد این هدف دست یابد، به این معنا که فقط 66 هزار و 573 شغل در این مناطق ایجاد شده است. اکنون با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری به نظر می‌رسد این سازمان مسئولیت بسیار سنگینی دارد.

علی یزدانی (مدیرعامل وقت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) تابستان امسال اعلام کرد که تقریبا 305 واحد جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شکل گرفته است و این اقدام ایجاد 130 هزار شغل را در پی خواهد داشت.

فرشاد مقیمی (معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) در اینباره گفت که در 9 ماه نخست امسال 66 هزار و 573 شغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایجاد شده است.

با توجه به این موضوع که کمتر از سه ماه تا پایان سال 1396 زمان باقی است، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی وظیفه دارد که ۶۶ هزار و ۵۷۳ فرصت شغلی را که در سال جاری ایجاد شده‌اند به 130 هزار شغل افزایش دهد و به وعده‌ایی که در این زمینه داده شده است، عمل کند. هر چند با گذشت ۹ ماه از سال ۱۳۹۶ تنها حدود ۵۰ درصد از وعده به وجود آوردن ۱۳۰ هزار فرصت شغلی در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی محقق شده است، باید منتظر ماند و دید که آیا این سازمان قادر به ایجاد حدود ۶۴ هزار شغل دیگر تا پایان سال جاری می‌باشد یا خیر؟

    نظرات