راه اندازی بانک ایده در دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسعود ناصری پور (رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران) ضمن اشاره به راه اندازی دوباره مرکز مجد، بیان کرد: این مرکز در حقیقت محلی برای جمع آوری بانک ایده‌های دانشجویان است که اساسنامه آن تهیه گردید و در حال جمع آوری نظرات اعضا هستیم تا در آینده نزدیک آن را تصویب و اجرایی کنیم.

به گزارش اکوسیستم، ناصری پور با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی، اظهار کرد: این برنامه براساس برنامه استراتژیک دانشگاه تدوین می‌شود.

وی با اعلام اینکه این مرکز نخستین مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد بود، گفت: بانک ایده دانشگاه علوم پزشکی ایران ظرف سه ماه آماده‌ سازی شد و هم اکنون ساختمان آن در حال بهره برداری است و تا چند هفته آینده کار آن به اتمام خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: تا پایان سال 1396 نیز پارک فناوری این دانشگاه به بهره برداری خواد رسید. در این راستا امیدواریم هر چه زودتر این پارک فعالیت خود را آغاز کند.

وی افزود: برنامه این دانشگاه برای آینده، رهایی از بودجه‌های دولتی است و جهت‌گیری کلی آن حرکت به سمت دانشگاه‌های هزاره سوم و چهارم است.

ناصری پور ادامه داد: مرکز مجد در پی آن است که میان نهادهای مختلف دانشجویی دانشگاه همگرایی به وجود آورد و محلی برای شنیدن صدای دانشجویان در تمام زمینه‌ها باشد تا بتواند باعث پیشرفت در دانشگاه از جمله گذر از نسل سوم به نسل چهارم باشد.

وی خاطر نشان کرد: با ایجاد بانک ایده‌ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌توانیم ایده‌های خوب را مورد بررسی قرار دهیم و در مورد چگونگی عملیاتی شدن آن ایده‌ها بحث کنیم، در واقع این ایده‌ها پایه پژوهش‌هایی خواهند شد که امیدواریم به سمت تولید محصول پیش برویم.

    نظرات