برای حفظ مشتریان اصول و مبانی فرهنگ شرکت را زیر پا نگذارید

برای حفظ مشتریان اصول و مبانی فرهنگ شرکت را زیر پا نگذارید

گاهی برای آنکه بتوانید خواسته‌های مشتری را برآورده سازید، باید اصول و مبانی فرهنگ شرکت را زیرپا بگذارید؛ در این قبیل موارد باید حذف مشتری را به عنوان یک گزینه مدنظر قرار دهید.

اکوسیستم - فرهنگ سازمانی یکی از پایه‌های اساسی در راه اندازی یک کسب و کار و پیشرفت آن است. به عنوان یک کارآفرین، معمولا در ابتدای راه اندازی کسب و کار به فکر تعیین کردن ارزش‌ها و خط قرمزها هستید. البته بعضی کارآفرینان در این اقدام سهل انگاری می‌کنند و در ادامه مسیر با سردرگمی روبرو می‌شوند. فرهنگ سازمانی می‌تواند به شما کمک کند تا از پیچ و خم‌های مسیر به سلامت عبور نمایید.

البته این طبیعی است که بعضی وقت‌ها، فرهنگ و ارزش‌های شرکت شما خدشه دار شوند، بطور مثال کارمندانی که ارزش‌ها و قوانین را در نظر نمی‌گیرند یا شرایطی که موجب می‌شود مدیران یا بنیانگذاران شرکت، مجبور به زیر پا گذاشتن ارزش‌ها گردند. در چنین موقعیت‌هایی است که تفاوت یک مدیر معمولی و یک رهبر کسب و کار مشخص می‌شود. به عنوان یک رهبر باید به یاد داشته باشید که ارزش‌ها، تحت هر شرایطی خط قرمز هستند و اگر آنها را زیر پابگذارید، در حقیقت اعتبار خود را زیر سوال برده‌اید. البته همیشه استثنا نیز وجود دارد، بطور مثال ارزش‌های یک سازمان ممکن است در ابتدای آغاز به کسب و کار به خوبی تدوین نشده باشند، در نتیجه بعد از مدتی رفتارهای کارمندان و مدیران، با آنها منافات خواهد داشت. در چنین موقعیتی بهتر است قوانین و ارزش‌ها را بازنگری کنید.

گاهی مشتریان و طرف‌های قرارداد خواسته یا ناخواسته ارزش‌های کسب و کار را تهدید می‌کنند. تصور نمایید شما احترام متقابل و رعایت ادب در مکالمات و ارتباطات را جزو قوانین و اصول اصلی شرکت خود قرار داده‌اید و اگر هر کارمندی با هر جایگاهی به این قانون توجه نکند، به آسانی او را اخراج خواهید کرد. اکنون اگر یک مشتری این قانون را زیر پا بگذارد و به پرسنل شما توهین کند، آیا به خاطر او از ارزش‌های شرکت خود می‌گذرید؟ در صورتی که پاسخ شما مثبت باشد، کاملا در اشتباه خواهید بود.

تمام مدیران به خوبی آگاه هستند که جذب مشتریان جدید و راضی کردن آنها به بستن قرار در مقیاس شرکتی، بسیار دشوار است و هزینه‌های زیادی را نیز می‌طلبد؛ به همین دلیل از دست دادن مشتریانی که به سختی جذب شده‌اند، ضرر زیادی را برای کسب و کار خواهد داشت. در این شرایط شما به عنوان رهبری که اولویت خود را در کسب و کار و ارزش‌هایش می‌داند، باید نسبت به حذف مشتری مذکور با کمال احترام اقدام کنید. این اقدام شما حتما در ذهن کارمندان باقی می‌ماند، آنها با دیدن رفتار مدیر خود به کار کردن در چنین شرکتی افتخار می‌کنند.

هیچگاه فراموش نکنید که کارمندان همواره در حال مشاهده و تحلیل رفتارهای شما هستند. آنان انتظار دارند فردی که تأکید زیادی روی ارزش‌های کسب و کارش دارد، بیش از همه باید به آنها پایبند باشد. اگر نتوانید یک مشتری را به دلیل زیرپا گذاشت اصول‌تان حذف نمایید، نمی‌توانید از پرسنل خود توقع احترام داشته باشید. به هر حال، با وجود اینکه حذف مشتری تصمیم سختی است؛ اما مطمئن باشید با این کار در مواقع لزوم، حیات بلند مدت کسب و کار خود را تضمین خواهید کرد.

    نظرات