رشد 11/9 درصدی بیکاری در پاییز 96

رشد 11/9 درصدی بیکاری در پاییز 96

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال را ۱۱/۹ درصد و این شاخص را در بین جوانان ۲۵ درصد اعلام کرد.

به گزارش اکوسیستم، براساس گزارش مرکز آمار ایران که عصر روز یکشنبه منتشر گردید، در پاییز سال جاری 40/1 درصد جمعیت 10 سال به بالا از نظر اقتصادی فعال بودند، به این معنی که در گروه شاغلان یا بیکاران قرار دارند.

بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کشور نشان می‌دهد این شاخص نسبت به زمان مشابه در سال قبل 1/2 درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ٩٦) حدود 0/9 درصد کاهش داشته است.

روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نیز از کاهش 0/4 درصدی این شاخص نسبت به زمان مشابه سال قبل و افزایش 0/2 درصدی نسبت به فصل گذشته (تابستان ١٣٩٦) حکایت دارد.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز نشان می‌دهد 25 درصد از این جمعیت در فصل پاییز سال جاری بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییـرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل پاییز 95 حدود 1/4 درصد کاهش و نسبت به تابستان 96 حدود 0/6 درصد افزایش داشته است.

مطالعه سهم اشتغال ناقص نیز نشان می‌دهد که در فصل پاییز سال جاری 10/8 درصد جمعیت شاغل،‌ به علل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده‌اند، ولی آمادگی لازم انجام کار اضافه را نیز داشته‌اند. این در حالی است که 37/1 درصد از شاغلان 15 ساله و بیشتر در هفته 49 ساعت و بیش‌تر کرده‌اند.

با توجه به بررسی‌هایی که مرکز آمار ایران انجام داده است، بخش خدمات با 50/1 درصد بیشترین سهم اشتغال را دارد و بخش‌های صنعت با 32/6 درصد و کشاورزی با 17/2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بزودی اطلاعات نتایج این بررسی بصورت تفصیلی در درگاه مرکز ملی آمار در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

    نظرات