نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار منتشر شد

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار منتشر شد

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار در زمستان 96 منتشر شد و براساس آن نرخ بیکاری در زمستان 96 نسبت به پاییز همان سال 0/2 درصد رشد داشته است.

به گزارش اکوسیستم، نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار در زمستان 96 منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، 12/1 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در کل کشور حاکی از کاهش 0/4 درصدی این شاخص در زمستان 96 نسبت به زمستان 95 و افزایش 0/2 درصدی نسبت به پاییز 96 است.

بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص در زمستان 96 نسبت به زمستان سال 95، ٠/٨ درصد افزایش و نسبت به پاییز٩٦، ٠/٤ درصد کاهش داشته است.

در زمستان سال گذشته ۳۹/۷ درصد از جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، این بدان معنا است که در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

نرخ بیکاری در جوانان 15 تا 29 نیز نشان می‌دهد که 25/2 درصد از این جمعیت بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری این گروه از جوانان نیز از کاهش 0/3 درصدی این شاخص در زمستان 96 نسبت به زمستان 95 و افزایش 0/2 درصدی آن نسبت به پاییز 96 خبر داد.

بررسی سهم اشتغال ناقص حاکی از آن است که در زمستان سال گذشته، ۱۱/۵ درصد جمعیت شاغل‌ به دلایل اقتصادی مانند فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن شغلی با ساعت کاری بیشتر و… کمتر از هفته‌ای ٤٤ ساعت کار کرده‌اند و آمادگی انجام کار اضافی را داشته‌اند. این در حالی است که ۳۶/۴ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، هفته‌ای ٤٩ ساعت و بیش‌تر کار کرده‌اند.

نتایج بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان داد که بخش خدمات با ۵۲/۱ درصد بیش‌ترین سهم را در اشتغال به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت با 32/6 درصد و کشاوری با 15/3 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

    نظرات