برنامه‌های جف بزوس برای مسکونی‌سازی ماه

برنامه‌های جف بزوس برای مسکونی‌سازی ماه

جف بزوس (بنیانگذار بلو اوریجین و آمازون) به دفعات از علاقه خود برای سکونت در سیاره ماه گفته است. اکنون وی از برنامه‌های خود برای مسکونی سازی سیاره ماه با کمک اداره کل ملی هوانوردی و فضا آمریکا (ناسا) و آژانس فضایی اروپا خبر داده است.

به گزارش اکوسیستم، اگرچه بنیانگذار آمازون هیچگاه تمایل خود برای سکونت در ماه و حتی دسترسی انسان به سایر سیاره‌ها را مخفی نکرده بود، اما اکنون در مورد برنامه‌ریزی‌های خود برای رسیدن به این اهداف سخن گفته است. وی در مصاحبه‌ای از آمادگی کمپانی بلو اوریجین برای همکاری با ناسا و آژانس فضایی اروپا برای فراهم کردن شرایط سکونت انسان در سیاره ماه خبر داد.

جف بزوس (بنیانگذار بلو اوریجین و آمازون) به دفعات از علاقه خود برای سکونت در سیاره ماه گفته است. اکنون وی از برنامه‌های خود برای مسکونی سازی سیاره ماه با کمک اداره کل ملی هوانوردی و فضا آمریکا (ناسا) و آژانس فضایی اروپا خبر داده است. به گزارش اکوسیستم، اگرچه بنیانگذار آمازون هیچگاه تمایل خود برای سکونت در ماه و حتی دسترسی انسان سایر سیاره‌ها را مخفی نکرده بود، اما اکنون در مورد برنامه ریزی‌های خود برای رسیدن به اهداف سخن گفته است. وی در مصاحبه‌ای از آمادگی کمپانی بلو اوریجین برای همکاری با ناسا و آژانس فضایی اروپا برای فراهم کردن شرایط سکونت انسان در سیاره ماه خبر داد. بزروس در این مصاحبه گفت: سیاره ماه محل مناسبی برای زندگی است، زیرا نسبت به سایر اجرام آسمانی به سیاره زمین نزدیک‌تر است و آب کافی نیز برای تبدیل به هوا و سوخت راکت‌ها برخوردار است. البته بلند پروازی‌های بنیانگذار آمازون بیشتر از این است و از نظر وی طی چند دهه آینده انتقال صنایع و ماشین آلات به سیاره ماه ساده‌تر خواهد شد. بزروس اعتقاد دارد که در آینده بعضی از افراد در شهاب سنگ‌های توخالی به کار و زندگی می‌پردازند. این ایده از نظریات فیزیکدانی به نام اونیل گرفته شده است که سال‌ها قبل در دانشگاه پرینستون تدریس می‌کرد. بنیانگذار بلو اوریجین باور دارد که اجرای این پروژه‌ها باعث خواهد شد سیاره  زمین به مکانی برای زندگی و صنایع سبک تبدیل شود و میزان آلودگی هوا و مشکلات اقلیمی آن تا حد زیادی کاهش یابد. البته کمپانی بلو اوریجین فقط این پروژه‌ها را آغاز خواهد کرد و قرار نیست به تنهایی آنها را انجام دهد. ایده مسکونی سازی سایره ماه را می‌توان نقطه مقابل برنامه‌های ایلان ماسک (مدیرعامل تسلا) دانست که سیاره ماه را برای سکونت مناسب می‌داند و برای اجرایی کردن برنامه‌های خود نیز مشغول توسعه راکت غول پیکر BFR است. با توجه به توان مالی و فنی شرکت‌های بلو اوریجین و تسلا، باید دید کدامیک از آنها در برنامه‌های خود موفق خواهد شد.

بزروس در این مصاحبه گفت: سیاره ماه محل مناسبی برای زندگی است، زیرا نسبت به سایر اجرام آسمانی به سیاره زمین نزدیک‌تر است و آب کافی نیز برای تبدیل به هوا و سوخت راکت‌ها برخوردار است.

البته بلند پروازی‌های بنیانگذار آمازون بیشتر از این است و از نظر وی طی چند دهه آینده انتقال صنایع و ماشین آلات به سیاره ماه ساده‌تر خواهد شد. بزروس اعتقاد دارد که در آینده بعضی از افراد در شهاب سنگ‌های توخالی به کار و زندگی می‌پردازند. این ایده از نظریات فیزیکدانی به نام اونیل گرفته شده است که سال‌ها قبل در دانشگاه پرینستون تدریس می‌کرد.

جف بزوس (بنیانگذار بلو اوریجین و آمازون) به دفعات از علاقه خود برای سکونت در سیاره ماه گفته است. اکنون وی از برنامه‌های خود برای مسکونی سازی سیاره ماه با کمک اداره کل ملی هوانوردی و فضا آمریکا (ناسا) و آژانس فضایی اروپا خبر داده است. به گزارش اکوسیستم، اگرچه بنیانگذار آمازون هیچگاه تمایل خود برای سکونت در ماه و حتی دسترسی انسان سایر سیاره‌ها را مخفی نکرده بود، اما اکنون در مورد برنامه ریزی‌های خود برای رسیدن به اهداف سخن گفته است. وی در مصاحبه‌ای از آمادگی کمپانی بلو اوریجین برای همکاری با ناسا و آژانس فضایی اروپا برای فراهم کردن شرایط سکونت انسان در سیاره ماه خبر داد. بزروس در این مصاحبه گفت: سیاره ماه محل مناسبی برای زندگی است، زیرا نسبت به سایر اجرام آسمانی به سیاره زمین نزدیک‌تر است و آب کافی نیز برای تبدیل به هوا و سوخت راکت‌ها برخوردار است. البته بلند پروازی‌های بنیانگذار آمازون بیشتر از این است و از نظر وی طی چند دهه آینده انتقال صنایع و ماشین آلات به سیاره ماه ساده‌تر خواهد شد. بزروس اعتقاد دارد که در آینده بعضی از افراد در شهاب سنگ‌های توخالی به کار و زندگی می‌پردازند. این ایده از نظریات فیزیکدانی به نام اونیل گرفته شده است که سال‌ها قبل در دانشگاه پرینستون تدریس می‌کرد. بنیانگذار بلو اوریجین باور دارد که اجرای این پروژه‌ها باعث خواهد شد سیاره  زمین به مکانی برای زندگی و صنایع سبک تبدیل شود و میزان آلودگی هوا و مشکلات اقلیمی آن تا حد زیادی کاهش یابد. البته کمپانی بلو اوریجین فقط این پروژه‌ها را آغاز خواهد کرد و قرار نیست به تنهایی آنها را انجام دهد. ایده مسکونی سازی سایره ماه را می‌توان نقطه مقابل برنامه‌های ایلان ماسک (مدیرعامل تسلا) دانست که سیاره ماه را برای سکونت مناسب می‌داند و برای اجرایی کردن برنامه‌های خود نیز مشغول توسعه راکت غول پیکر BFR است. با توجه به توان مالی و فنی شرکت‌های بلو اوریجین و تسلا، باید دید کدامیک از آنها در برنامه‌های خود موفق خواهد شد.

بنیانگذار بلو اوریجین باور دارد که اجرای این پروژه‌ها باعث خواهد شد سیاره زمین به مکانی برای زندگی و صنایع سبک تبدیل شود و میزان آلودگی هوا و مشکلات اقلیمی آن تا حد زیادی کاهش یابد. البته کمپانی بلو اوریجین فقط این پروژه‌ها را آغاز خواهد کرد و قرار نیست به تنهایی آنها را انجام دهد.

ایده مسکونی سازی سیاره ماه را می‌توان نقطه مقابل برنامه‌های ایلان ماسک (مدیرعامل تسلا) دانست که سیاره ماه را برای سکونت مناسب می‌داند و برای اجرایی کردن برنامه‌های خود نیز مشغول توسعه راکت غول پیکر BFR است. با توجه به توان مالی و فنی شرکت‌های بلو اوریجین و تسلا، باید دید کدامیک از آنها در برنامه‌های خود موفق خواهد شد.

    نظرات