آغار دور جدید واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی از اواخر خرداد

آغار دور جدید واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی از اواخر خرداد

در دور جدید واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی که در 28 خرداد ماه سال جاری انجام خواهد شد، 18 بنگاه از طریق مزایده عرضه می‌شود.

به گزارش اکوسیستم، در این دوره علاوه بر واگذاری 18 بنگاه توسط سازمان خصوصی‌سازی، بخشی از سهام یک شرکت از طریق بورس و قسمتی از سهام یک شرکت دیگر از طریق فرابورس ارائه خواهد شد.

بعضی از بنگاه‌هایی که در دور جدید واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی عرضه خواهند شد، عبارتند از:

 • سیلوی اهواز به ارزش تقریبی ۳۹ میلیارد تومان
 • سیلوی بهبهان به ارزش تقریبی ۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • سیلوی شوشتر به ارزش تقریبی ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • سیلوی روباز شوشتر به ارزش تقریبی ۳۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • سیلوی قدیم کرمان به ارزش تقریبی ۲۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون تومان
 • سیلوی ارزویه بافت به ارزش تقریبی ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • سیلوی قدیم خرم‌آباد به ارزش تقریبی هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • سیلوی قدیم ازنا به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • سیلوی قدیم بجنورد به ارزش تقریبی سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • سیلوی بیجار به ارزش تقریبی ۳۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • انبار مکانیزه همدان به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • سیلوی قدیم سقز به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد و ۱۰۹ میلیون تومان
 • سیلوی قدیم همدان به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • انبار مکانیزه نهاوند به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • دو بنگاه عمران و مسکن سازی ایران به ارزش تقریبی ۳۷ میلیارد تومان
 • فراوری مواد پروتئینی اهواز به ارزش تقریبی یک میلیارد و 200 میلیون تومان

تمام قیمت‌های ذکر شده، مبلغ پایه برای مزایده هستند.

علاوه بر مواردی که ذکر شد، قرار است ۱۷/۳۴ درصد از شرکت بیمه البرز و ۱۱/۴۴ درصد بیمه اتکایی امین نیز در 28 خرداد ماه از طریق عرضه در بورس به بخش خصوصی واگذار شود. در شرایط واگذاری سهام بیمه البرز اشاره شده است که خریدار می‌تواند مبلغ سهام را نقدی یا نقد و اقساط پرداخت کند. برای پرداخت نقد و اقساط، خریدار باید 30 درصد مبلغ در ابتدا و مابقی را به طور قسطی و براساس شرایط اعلام شده پرداخت کند.

تعداد ۶۹۳ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۷۷ سهم از بیمه البرز نیز عرضه خواهد شد. قیمت پایه معادل با قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰ درصد به شرط آنکه از ۱۰۸ تومان و ۹ ریال کمتر نباشد.

سهام بیمه اتکایی امین مجددا در 28 خرداد ماه در فرابورس عرضه می‌شود. تعداد سهام قابل عرضه این شرکت برابر ۲۸۵ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۸۷۲ است. این مقدار از سهام، معادل ۱۱/۴۴ درصد از کل سهام می‌شود. این مقدار از سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی به فروش می‌رسد. قیمت پایه هر سهم معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰ درصد به شرط آنکه مبلغ آن از ۱۲۵ تومان و ۴ ریال کمتر نباشد. این سهم در بازار دوم فرابورس ایران عرضه می‌شود.

خریدار در ابتدا باید 15 درصد از مبلغ را به طور نقدی و مابقی آن را به صورت اقساط ظرف حداکثر مدت 6 سال پرداخت کند. خریدار حداکثر ۲۰ روز کاری فرصت دارد که مبلغ نقدی را به سازمان خصوصی سازی بپردازد.

علاوه بر بنگاه‌های یاد شده، 2 بنگاه دیگر با نام‌های کشتارگاه صنعتی ایلام و کشتارگاه صنعتی اقلید فارس توسط سازمان خصوصی سازی و به وکالت از مالک در تاریخ مذکور به مزایده گذاشته خواهد شد. خریدار باید 5 درصد از قیمت معامله را به طور نقدی و مابقی را در اقساط 10 ساله پرداخت کند.

  نظرات