ظرفیت‌های فنی علت عدم اعتماد مردم به شبکه‌های داخلی

ظرفیت‌های فنی علت عدم اعتماد مردم به شبکه‌های داخلی

محمد جواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) بیان کرد: ظرفیت‌های فنی علت عدم استقبال مردم از شبکه‌های داخلی است و با افزایش کارآیی می‌توان اعتماد را به مردم بازگرداند.

به گزارش اکوسیستم، جهرمی با بیان این موضوع که شبکه‌های داخلی کمتر مورد استقبال قرار گرفته‌اند، گزاره درستی نیست، گفت: این شبکه‌ها براساس ظرفیت و توانی که داشته و رجوعی که مردم به آنها کرده‌اند، رشد خوبی را داشته‌اند، اما اعتماد عمومی بیشتر با گذشت زمان به وجود می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: اگر در مرحله اول همان انتظاری را از پیام‌رسان داخلی داشته باشیم که از پیام‌رسان‌های خارجی با سال‌ها فعالیت داریم، درست نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با گذشت زمان، اقداماتی که انجام می‌شود، قوانینی که به تصویب خواهند رسید و اصلاح عملکردها می‌توان به رشد اعتماد عمومی به اپلیکیشن‌های داخلی امیدوار باشیم.

وی با اشاره به این موضوع که در اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد 90 درصد پوشش در مناطق کمتر برخوردار، یکی از وظایف ما است، اضافه کرد: علاوه بر پوشش مناطق کم برخوردار، کامل کردن پوشش جاده‌ای نیز در دستور کار است، برنامه ریزی‌هایی نیز در این راستا انجام شده است  و مناطق شهری، نوروز امسال تحت پوشش نسل سوم و چهارم قرار گرفتند. در مورد مناطق روستایی نیز در حوزه‌های مختلف زمان بندی انجام شده است.

    نظرات