رتبه بندی شرکت‌های حوزه رایانش ابری توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

رتبه بندی شرکت‌های حوزه رایانش ابری توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمد خوانساری (رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) اعلام کرد: این پژوهشگاه باید شرکت‌هایی که در زمینه رایانش ابری فعالیت دارند را رتبه‌بندی کند.

به گزارش اکوسیستم، خوانساری گفت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات یک نهاد دولتی است و شرکتهای خصوصی نیز باید استانداردهای تعیین شده از سوی این سازمان را رعایت کنند.

وی ضمن اشاره به این موضوع که با رعایت استانداردها و شاخص‌ها، مخاطبان به این شرکت‌ها اعتماد خواهند کرد و این امر در نهایت باعث توسعه بازار در حوزه رایانش ابری خواهد شد، افزود: افراد بسیاری در دولت خواستار رتبه‌بندی دقیق در بخش خصوصی هستند تا به این ترتیب اعتماد بین بخش دولتی و خصوصی کسب شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: رویکرد ما در زمینه رایانش ابری باید عرضه خدمات بین المللی و توسعه خدمات در بازار وسیع‌تری باشد. به منظور دست پیدا کردن به این امر باید شرکت‌های خصوصی در بازارهای بین المللی به جای رقابت، متحد شوند.

وی اضافه کرد: این پژوهشگاه با حمایت از استارتاپ‌های فعال در عرصه رایانش ابری، به این هم افزایی کمک می‌کند. در این زمینه انجمن رایانش ابری باید هرساله گزارش‌هایی در مورد رشد بازار در کشور ارائه دهد و با تعیین اولویت و برنامه‌ها، خط و خطوط کاری را به بخش دولتی معرفی کند.

    نظرات