گزارش تصویری روز چهارم نمایشگاه الکامپ 2018 (بخش سوم)

گزارش تصویری روز چهارم نمایشگاه الکامپ 2018 (بخش سوم)

در آخرین ساعات روز آخر نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم و با وجود گرمای هوا، شاهد حضور پراشتیاق بازدیدکنندگان تا لحظات آخر این نمایشگاه بودیم و در نهایت با اعلام برندگان بخش الکام پیچ سالن الکام استارز، پرونده نمایشگاه الکامپ امسال بسته شد.

elecom stars final

    نظرات