ایجاد اولین مرکز نوآوری و شتابدهی بسیج

ایجاد اولین مرکز نوآوری و شتابدهی بسیج

با همکاری مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، اولین مرکز نوآوری و شتاب‌دهی بسیج با هدف حمایت از جوانان نخبه و استعدادهای برتر کشور در حوزه دانشجویی و دانش‌آموزی در هفته بسیج افتتاح خواهد شد.

به گزارش اکوسیستم به نقل از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، سجاد سنگسری (معاون پشتیبانی توسعه  منابع انسانی این سازمان) اظهار داشت: اولین مرکز نوآوری و شتاب‌دهی بسیج با همکاری مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان در هفته بسیج به بهره برداری خواهد رسید.

وی هدف از ایجاد این مرکز را حمایت از جوانان نخبه و استعدادهای برتر کشور در حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی برای تقویت اکوسیستم استارتاپ‌ها و ترویج فرهنگ کار آفرینی دانست و گفت: تمام مراکز رشد خلاقیت بسیج در سراسر کشور به عنوان زیر شاخه‌های این مرکز نوآوری مسئولیت شناسایی، جذب و معرفی ایده‌های برتر را بر عهده خواهد داشت.

سنگسری گفت: با تعامل خوبی که با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور طی چند سال اخیر به وجود آمده  است، سعی داریم تا ظرفیت تمام اساتید و مراکز فعال علم و فناوری کشور در اقدامات بعدی این مرکز نوآوری مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: درصدد راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر برای ایده‌های موفق و بومی جهت سرمایه‌گذاری و خلق ثروت برای کشور هستیم.

    نظرات