یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۳۹۷

یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۳۹۷به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحد های فناور شهرستان همدان با حضور اعضاء شورا و به ریاست دکتر کزازی رئیس پارک علم و فناوری همدان در روز یکشنبه مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید .

در این جلسه در خواست پذیرش پنج واحد فناور، در خصوص استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت، که با پذیرش سه واحد، در آن مرکز رشد موافقت گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری همدان

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری همدان

    پارک علم و فناوری همدان

    پارک علم و فناوری همدان یک پارک علم و فناوری در شهر همدان می باشد

    نظرات