مجموعه کارگاه های مهارت های نرم وپرورش خلاقیت

مجموعه کارگاه های مهارت های نرم وپرورش خلاقیت

❇️ آغاز برگزاری مجموعه کارگاه های مهارت های نرم و پرورش خلاقیت از تاریخ یک شنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ در شتاب دهنده کوانتوم.

⏳ مدت زمان کارگاه ها: ۲۸ ساعت

لینک اصل خبر در سایت کوانتوم

  منبع خبر

  کوانتوم

  کوانتوم

  شتابدهنده عمومی

   نظرات