تقویم شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال ۹۸

تقویم شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال ۹۸

برنامه جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شش ماهه اول سال ۱۳۹۸
ردیف روز تاریخ ساعت
۱ یکشنبه ۹۸/۰۱/۲۵ ۸ لغایت۱۰صبح
۲ یکشنبه ۹۸/۰۲/۰۸ ۸لغایت ۱۰صبح
۳ یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۲ ۸لغایت ۱۰صبح
۴ یکشنبه ۹۸/۰۳/۱۲ ۸لغایت ۱۰صبح
۵ یکشنبه ۹۸/۰۳/۲۶ ۸لغایت ۱۰صبح
۶ یکشنبه ۹۸/۰۴/۰۹ ۸لغایت ۱۰صبح
۷ یکشنبه ۹۸/۰۴/۲۳ ۸لغایت ۱۰صبح
۸ یکشنبه ۹۸/۰۵/۰۶ ۸لغایت ۱۰صبح
۹ یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۰ ۸لغایت ۱۰صبح
۱۰ یکشنبه ۹۸/۰۶/۰۳ ۸لغایت ۱۰صبح
۱۱ یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۷ ۸لغایت ۱۰صبح
۱۲ یکشنبه ۹۸/۰۶/۳۱ ۸لغایت ۱۰صبح
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات