مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت حمایت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی قرار گرفت

مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت حمایت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی قرار گرفت


مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت حمایت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی قرار گرفت.

براساس توافق فیمابین پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز و به منظور فراهم شدن امکان ارائه حمایت های مالی و پشتیبانی پارک به شرکت های مستقر در مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی، از سال جاری کلیه شرکت ها و واحد های فناور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات در مانی تبریز تحت حمایت پارک قرارگرفت .
علاوه بر این، براساس یکی از بندهای این موافقت نامه پس از اخذ مجوز های قانونی لازم از مبادی ذیربط ، «مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی»، «مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده‌های دارویی» و «مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در قالب پردیس فناوری سلامت فعالیت خواهند کرد .
تامین ساختمان و زیرساخت‌ها و نیروی انسانی لازم برای مراکز رشد و پردیس فناوری سلامت به عهده دانشگاه علوم پزشکی و پرداخت اعتبارات و حمایتهای مالی، و پشتیبانی های آموزشی،مشاوره ای وکارگاهی به عهده پارک علم و فناوری می باشد .


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    نظرات