جشنواره استعداد یابی تفکر نوآوری و کارآفرینی(اتکا) دانشگاه مازندران


لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران یک مرکز رشد در شهر بابلسر می باشد

   نظرات