اطلاعیه شماره ۲ دریافت گواهی دوره های کارآفرینی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان، مدیران شرکت ها  و هسته های فناور و افراد شرکت کننده در دوره های توانمندسازی و تقویت مهارت های کسب و کار و کارآفرینی که توسط مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه، در نیمه دوم سال ۹۷ برگزار گردیده، می رساند گواهی شرکت در دوره های مذکور آماده شده و از تاریخ ۱۷/۱/۹۸ و در ساعات اداری در محل ساختمان مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه توزیع می گردد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا یک مرکز رشد در شهر همدان می باشد

   نظرات