مرکز توسعه نوآوری تعاونی راه اندازی خواهد شد

محمدجعفر کبیری افزود: سال پیش رو سال خاصی برای وزارت تعاون است، سالی است که وزارتخانه از تعاونی ها و بنگاه های خرد، کوچک و متوسط حمایت ویژه خواهد کرد، کمک به این بخش کمک به تاب آوری اقتصاد کشور است، می توانیم از اقتصاد نفتی به سمت اقتصادی که دانش بنیان و فناورانه است حرکت کنیم. وی بیان کرد: در شرایط فعلی کشور حمایت ازتعاونی ها و بنگاه های خرد، کوچک و متوسط هزینه کمتری دارد. کبیری ادامه داد: رویکرد جدید وزارت تعاون پیرامون اشتغال، هدفمند کردن زنجیره ها است. می خواهیم تولید را به سمت بازار محوربودن ببریم، تولید را برای تولید می خواهیم، با راه اندازی مرکز توسعه نوآوری می خواهیم با حضور شرکت ها و تعاونی های بزرگ، اشتغال ایجاد کنیم و با ایجاد خلاقیت در کنار تجربه، این مراکز را توسعه دهیم. ** تعاونی ها یکی از مسیرهای ایجاد و حفظ اشتغال حجت الله مهدیان ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات