سومین بزرگداشت هفته جهانی کارآفرینی در ایران، ۲۱ آبان الی ۲...

هر سال، یک هفته از ماه نوامبر به عنوان هفته جهانی کارآفرینی در میان مردم دنیا جشن گرفته می شود. این بزرگداشت، جشن نوآوران و کارآفرینانی است که استارتاپ هایی در حوزه های بهبود سبک زندگی، رشد اقتصادی و گسترش رفاه بشر راه اندازی کرده اند. فعالیت های ملی و محلی درطول این هفته می تواند الهام بخش سایر افراد یک جامعه نسبت به این موضوع باشد که دنیا هرروز به کارآفرینان بیشتری احتیاج دارد. کارآفرینی می تواند موجب بهبود زندگی افراد یک جامعه شود، پس اهمیت و نیاز به کارآفرینی همیشه حس می شود. در طول هفته جهانی کارآفرینی، اجزای اکوسیستم های کارآفرینی که شامل نهادهای دولتی و خصوصی، دانشگاه ها، آموزشگاه ها، شتابدهنده ها و مراکز رشد ، مراکز کارآفرینی و واحدهای مرتبط هریک بصورت داوطلبانه با برگزاری رویدادی از قبیل سمینار ، همایش ، دورهمی ، مسابقه و … اقدام به مشارکت در برگزاری هفته جهانی کارآفرینی ...

متن کامل خبر در سایت اصفهان پلاس

    منبع خبر

    اصفهان پلاس

    اصفهان پلاس

    اصفهان پلاس یک رسانه در شهر اصفهان می باشد

    نظرات