پارک علم و فناوری البرز از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده می کند.

معاون علم و فناوری ریاست جمهوری به همراه دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی و هیات همراه در بازدید از پارک علم و فناوری البرز و نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان و فناور از دو طرح شاخص پارک علم و فناوری البرز در زمینه کشاورزی و صنعتی رونمایی کردند. معاون علم و فناوری ریاست جمهوری در این بازید در سخنان کوتاهی با اشاره به دستاوردهای پارک علم و فناوری البرز گفت: پارک علم و فناوری البرز در استان صنعتی البرز ظرفیت‌های بسیاری دارد و باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توانمند کردن خود و شرکت‌های دانش بنیان و فناور استفاده کند. در این بازدید که به همراه دکتر طیبی رئیس و دکتر بیجندی، رئیس سازمان ستفا صورت گرفت مدیران شرکت‌های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری البرز مشکلات و مسائل خود را با ستاری مطرح کردند. در ابتدای این بازدید دکتر عطا الله ربانی، رئیس پارک علم و فناوری ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات