ابلاغ شیوه نامه فعالیت های اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد

ابلاغ شیوه نامه فعالیت های اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی «شیوه نامه فعالیت های اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی» را به معاونان و مدیران سازمان مرکزی، روسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها، واحدهای جامع مستقل، واحدها و مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد. دکتر محمدمهدی طهرانچی در این بخشنامه تاکید کرده است: دانشگاه آزاد اسلامی در سیر تکاملی خود با توجه به نیاز کشور باید دانشگاهی کارآفرین باشد و بستر ایجاد کسب و کار های جدید را در مسیر اشتغال دانش بنیان فراهم و ضمن آماده‌سازی بسترهای مهارت‌افزایی و نوآوری، زمینه حمایت از ایده های دانش بنیان و تجاری سازی و سرمایه گذاری را ایجاد کند و بازار نوینی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیانی را در کشور طراحی کند. در بخش دیگری از این شیوه‌نامه آمده است: با وجود بیش از ۱۰۰ مرکز رشد، صدها محصول دانش بنیان و ظرفیت عظیم علمی و ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات