کسب رتبه سطح یک حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی در ارزیابی شاخص های پنجگانه دستور العمل اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان حائز رتبه برتر در سطح استان مرکزی شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات