تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین مرکز رشد شهرستان بروجرد و آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد(تزکیه)

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین مرکز رشد شهرستان بروجرد و آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد(تزکیه)


انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد وابسته به پارک علم وفناوری لرستان و آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد(تزکیه) به منظور توسعه همکاری مشترک و همه جانبه علمی، پژوهشی، فناوری، مشاوره ای، آموزشی، مطالعاتی، توسعه ای و کاربردی.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد

   نظرات