فراموشی اولویت ها در کشور: کشاورزی یا ارزرمز(cryptocurrency)

فراموشی اولویت ها در کشور: کشاورزی یا ارزرمز(cryptocurrency)

فراموشی اولویت ها در کشور: کشاورزی یا ارزرمز (cryptocurrency) درحالی که ظرف کمتر از ۱۵ روز آئیین نامه استخراج ارزرمز و ماینینگ به تصویب رسید و به عنوان یک صنعت شناخته شد که بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی و کشاورزان هنوز پا برجا می باشد. اینکه تشخیص اولویت های اصلی کشور این چنین ابهام آمیز است نوید این را میدهد که در آینده ای نزدیک کشور دچار مشکلات عدیده ای در زمینه امنیت غذایی و زیست بوم و بحران آب و برق خواهد شد. در یک مقایسه ابتدایی خواهید دید که توجه به کدام صنعت ضرورت اصلی کشور است: نکته کشور کوچک هلند با مساحتی کوچک تر از استان البرز، از هر متر مربع یک تن در سال محصول برداشت می کند و بعد از آمریکا دومین صادر کننده محصولات کشاورزی دنیاست. درپایان توصیه هم به افرادی داریم که فکر می کنند این روشی برای دور زدن تحریم ها است. ...

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات